Tag: Výkaz zisků a ztrát

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu dne 20. 8. 2020

Představenstvo akciové společnosti GASCONTROL PLAST, a.s., se sídlem Dělnická 46, 735 64 Havířov, svolává mimořádnou valnou hromadu na den 20. 8. 2020 od 9.00 hodin v sídle společnosti. Ke stažení Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Usnesení valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu dne 30. 6. 2020

Představenstvo akciové společnosti GASCONTROL PLAST, a.s., se sídlem Dělnická 46, 735 64 Havířov, svolává řádnou valnou hromadu na den 30. 6. 2020 od 8.00 hodin v sídle společnosti. Ke stažení Pozvánka na valnou hromadu  Zpráva o podnikatelské činnosti  Rozvaha společnosti  Výkaz zisků a ztrát

Pozvánka na valnou hromadu dne 30. 6. 2017

Představenstvo akciové společnosti GASCONTROL PLAST, a.s., se sídlem Dělnická 46, 735 64 Havířov, svolává řádnou valnou hromadu na den 30. 6. 2017 od 9.00 hodin v sídle společnosti. Ke stažení Pozvánka na valnou hromadu  Zpráva o podnikatelské činnosti  Rozvaha společnosti  Výkaz zisků a ztrát