Vodovodní a kanalizační potrubí

Vodovodní tlakové potrubí RCTEC

Jednovrstvé potrubí z materiálu PE 100 RC pro tlakové aplikace se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin i bodovému zatížení, jenž je vhodné pro „bezpískovou“ pokládku a pro méně náročné bezvýkopové technologie pokládky. Potrubí RCTEC odpovídá typu 1 dle PAS 1075. Více informací najdete v katalogu.

Ke stažení

Vodovodní tlakové potrubí RC-TWINTEC

Koextrudované dvouvrstvé potrubí je určeno pro tlakové aplikace splňující veškeré požadavky na moderní způsoby pokládání potrubí. Je vyrobeno z vysokohustotního polyetylenu PE 100 RC. Neoddělitelná vnější 10% vrstva slouží ke snadné detekci povrchových vrypů hlubších než 10 % tloušťky stěny a má barvu dle přepravovaného média (modrá – vodovod, hnědá – kanalizace). Potrubí RC–TWINTEC odpovídá typu 2 dle PAS 1075. Více informací najdete v katalogu.

Ke stažení

Vodovodní tlakové potrubí RC-DUALTEC

Dvouvrstvé potrubí z materiálu PE100 RC s vnějším rozměrově přidaným ochranným PP pláštěm. Toto potrubí je vhodné pro bezposypovou pokládku bez omezení zrnitosti zeminy a pro veškeré typy bezvýkopových technologií s nejvyšším stupněm zatížení. Potrubí RC-DUALTEC odpovídá typu 3 dle PAS 1075. Více informací najdete v katalogu.

Ke stažení