Plastové desky

PP a PE desky

Společnost GASCONTROL PLAST, a. s. vyrábí plastové desky z polypropylenu PPpolyetylenu  PE  (z PE na zakázku) technologií extruze pro konstrukční účely.
Desky mají využití především pro výrobu různých druhů nádrží, jímek, septiků, odlučovačů, čistíren odpadních vod, pro výrobu vzduchotechniky, dále pak v chemickém průmyslu nebo i potravinářském.
Výrobky jsou schváleny pro použití v ČR a jsou ve shodě s normou ČSN EN 15 013 a s normou ČSN EN 14 632.
Více informací najdete v katalogovém listu.