Projekt EFRR Pořízení FV systému

Projekt Operační program podnikání a inovace

Registrační číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021824

Název projektu:

Pořízení FV systému bez akumulace energie pro společnost GASCONTROL PLAST a. s.

Termín realizace:

12. 4. 2022 – 31. 12. 2022

Způsobilé výdaje projektu:

3 575 544 Kč

Informace o projektu:

Cílem projektu je zvýšit energetickou hospodárnost provozovny (výrobní a skladovací haly) situované v Prostřední Suché. Předmětem projektu je pořízení a instalace FV systému o předpokládaném instalovaném výkonu 271 kWp. FV systém bude umístěn na střešní konstrukci stavby pro výroby a skladování. FV systém bude připojen do sítě.

Ke stažení