Projekt Výměna strojního vybavení společnosti

Projekt Operační program podnikání a inovace

Registrační číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017384

Název projektu:

Výměna strojního vybavení společnosti GASCONTROL PLAST, a.s.

Informace o projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu. Předpokládá se výměna stávajících technologií. Předmětem předkládaného projektu je výměna stávajících dvou drtících sestav za novou jednu drtící sestavu, která svými technickými parametry dokáže zastoupit obě vyměňované drtící sestavy. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také k výraznému snížení produkce emisí při provozu – snížení CO2, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ke stažení