Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2016

Máme vybudován a certifikován komplexní systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016, potvrzený certifikátem ITC – Zlín
ČSN EN ISO 9001:2016

 

ČSN EN ISO 9001:2016

Máme vybudován a certifikován komplexní systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016, potvrzený certifikátem ITC – Zlín.
ČSN EN ISO 9001:2016

Česká kvalita

Česká kvalita

PE potrubí pro rozvod plynu má propůjčena práva k používání společné známky GC a Česká kvalita.
Certifikát Česká kvalita

Ekologicky šetrný výrobek

Ekologicky šetrný výrobek

Vyrobená PE potrubí mají ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek.

Certifikát ESV

Členství v ADPP

Členství v ADPP

Jsme členem Asociace dodavatelů plastového potrubí pro podporu kvality potrubí v ČR.
www.adppczsk.eu

Členství v SOVAK

Členství v SOVAK

Jsme přidruženým členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací – SOVAK.
www.sovak.cz