Projekt EU Vzdělávání zaměstnanců

Projekt Vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005267

Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců GASCONTROL PLAST, a.s. a partnera PLYNSTAV, s.r.o.

Informace o projektu:

Žadatelem projektu je firma GASCONTROL PLAST, a.s., partnerem společnost PLYNSTAV, s.r.o. Předmětem projektu je školení pro celkem 48 osob v oblastech:

  • obecné IT
  • měkké a manažerské dovednosti
  • jazykové vzdělávání
  • technické a jiné odborné vzdělávání
  • účetní, ekonomické a právní kurzy
  • interní vzdělávání

Školení bude realizováno na území Moravskoslezského kraje po dobu 2 let.